Výrobca: UNI-T
Kód produktu: 07720189
Dostupnosť: Nedostupný
217,16€
Multimeter UNI-T UT171A

Rad multimetrov UT171 sú ručné multimetre s aickým aj manuálnym prepínaním rozsahov a rozlíšením 4 3/4 - 4 5/6 digitov. Prístroje sa radia do vyššej strednej triedy, vynikajú kvalitným prevedením a spoľahlivosťou a sú vhodné aj pre priemyselné použitie. Umožňujú meranie AC / DC napätí a prúdov, odporu, test diód, test spojitosti, meranie kapacity, frekvencie, striedy, teploty, prúdovej slučky 4-20mA, vodivosti, VFC, NCV. Prístroje umožňujú ukladanie dát a pripojenie pomocou USB s optickým oddelením, alebo pomocou Bluetooth. Údaje na displeji sú tmavé na svetlom pozadí. Rozsah zobrazenia displeja je ± 40000 pre meranie napätia, prúdov a frekvencií a ± 4000 pre meranie kapacít. Obnovovacia frekvencia 4 až 5 krát za sekundu. Istenie prúdových rozsahov je vykonané rúrkovými tavnými poistkami (rozsah 10A poistkou FF 10A H / 1000V (10 x 38mm); rozsah mA /µA poistkou FF 800mA H / 600V (6 x 32mm)). Napájanie multimetra je vykonané šiestimi alkalickými batériami AAA 1,5V. Rozsah merania veličín možno voliť aicky, aj manuálne. Súčasťou balenia sú meracie káble s hrotmi, a tiež batérie.

Multimeter UNI-T UT171A.

Parametre produktu :

- plne vyhovuje norme IEC / EN61010-1, a majú dvojitú izoláciu

- zaradený do kategórie CAT III 1000V - vnútorný el. inštalácie vrátane trojfázových rozvodov

- zaradený do kategórie CAT IV 600V - vonkajšie el. inštalácie (istiaci prvky, začiatok vnútorné inštalácie)

- maximálna zobrazenie displeja je 40000, typu podsvietený LCD displej

- zobrazenie displeja pre meranie frekvencie 40000

- zobrazenie displeja pre meranie kapacity 4000

- obnovovacia frekvencia u väčšiny meraní 4 až 5x za sekundu

- nastavenie rozsahov aické alebo manuálne

- meracie rozsahy AC napätie (striedavého) : 400 mV / 1000 V

- meracie rozsahy AC prúdu (striedavého) : 400 uA / 10 A

- meracie rozsahy DC napätia (jednosmerného) : 400 mV / 1000 V

- meracie rozsahy DC prúdu (jednosmerného) : 400 uA / 10 A

- meracie rozsahy odporu : 400 Ω / 40 MOhm

- meracie rozsahy kapacity kondenzátorov : 4.000 nF / 40.00 mF

- meracie rozsahy merania frekvencie : 60 Hz až 10 MHz

- vysoká presnosť

- analógová stupnica Bargraf, 21 dielikov

- TRMS, meranie efektívnych hodnôt napätia st. napätí a prúdov

- počas merania striedavých napätí je možné na podružné displeji merať aj frekvenciu alebo striedku napätia

- na podružné displeji je možné merať aj striedavú zložku nasuperponovanou na jednosmernom napätí

- datalogging 1000 hodnôt

- mód relatívneho merania

- meranie špičiek MAX a MIN s odozvou 1ms

- indikácia zlého zapojenia

- indikácia slabej batérie

- aické vypnutie (uspanie pri nečinnosti)

- ochrana napäťových vstupov proti preťaženiu

- ochrana prudových vstupov rýchlymi tavnými poistkami

- vstupná impedancia 10MΩ

- bezkontaktné detekcia napätia bez meracích hrotov

- test diód a polovodičových prechodov napätím 0 až 3V

- napájanie 6ks batérií 1,5V AAA

- dodaný USB kábel s prevodníkom vrátane softvéru na CD

- je možné dokúpiť Bluetooth adaptér UT-D08

- je možné aj meranie v elmag. poli o intenzite 1V / m s dodatočnou chybou 5%

Technické parametre :

- Meranie DC napätia (vstupná impedancia je 10MΩ):

     ( Rozsah / rozlíšenie / presnosť )

400.00 mV / 10µV / ± 0.025 % + 5

4.0000 V / 0.1 mV / ± 0.025 % + 5

40.000 V / 1mV / ± 0.025 % + 5

400.00 V / 10mV / ± 0.03 % + 5

1000.0 V / 100mV / ± 0.03% + 5

- Meranie AC napätie (vstupná impedancia cca 10MΩ, 45Hz až 1kHz):

         ( rozsah / rozlíšenie / presnosť )

400.00 mV / 10µV / ± 0.4 % + 40

4.0000 V / 0.1 mV / ± 0.025 % + 5

40.000 V / 1mV / ± 0.025 % + 5

400.00 V / 10mV / ± 0.03 % + 5

1000.0 V / 100mV / ± 0.03% + 5

LoZ 100.0 V / 0.1 V / ± 2.0 % + 10

V.F.C. 600V/1000V / 0.01 V/0.1 V / ± 2.0 % + 10

- Meranie DC prúdu:

         ( rozsah / rozlíšenie / presnosť )

400.0 μA / 0.01 μA / ± 0.25 % + 20

4000.0 μA / 0.1 μA / ± 0.25 % + 2

40.000 mA / 1μA / ± 0.7 % + 2

400.0 mA / 10μA / ± 0.15% + 2

4.000 A / 0.1mA / ± 0.5 % + 3

10.000 A / 1m A / ± 0.5 % + 2

% (4-20mA) / 0,01% / ± 0.5 % + 2

- Meranie AC prúdu ( 45Hz až 1kHz ):

       ( rozsah / rozlíšenie / presnosť )

400.00 μA / 0.01 μA / ± 0.75 % + 20

4000.0 μA / 0.1 μA / ± 0.75 % + 20

40.000 mA / 1µA / ± 0.75 % + 20

400.000mA / 10µA / ± 0.75 % + 20

4.0000 A / 0.1mA / ± 1.5 % + 20

10.000A / 1m A / ± 1.5 % + 5

- Meranie odporu :

         ( Rozsah / rozlíšenie / presnosť )

400.00 Ω / 0.01 Ω / ± 0.05 % + 10

4.0000 kΩ / 0.1 Ω / ± 0.05 % + 2

40.000 kΩ / 1Ω / ± 0.05 % + 2

400.00 kΩ / 10Ω / ± 0.05 % + 2

4.0000 MΩ / 100 Ω / ± 0.15% + 5

40.000 MΩ / 1 kΩ / ± 3 % + 2

- Meranie kapacity kondenzátorov :

                     ( rozsah / rozlíšenie / presnosť )

4.000 nF / 1 pF / ± 3.0 % + 30

40.00 nF až 400.0 µF / 10pf až 100 nF / ± 2.5 % + 5

4.000 mF až 40.00 mF / 0.001 µmF až 0.01 mF / ± 10 %

- Meranie frekvencie, striedy a periódy :

                             ( Rozsah / rozlíšenie / presnosť )

60.000 Hz až 10.000 MHz / 0.0001 Hz až 0.001 MHz / ± 0.01 % + 5

0.1 % až 99.9 % / 0.1 % / ± 3.0 % + 40

100.0mS až 0.100 µS / 0,1mS až 0,001µS / ± 0.1 % + 5

- typ displeja : podsvietený LCD TN

- vzorkovacia frekvencia : 4 až 5 / sec

- počet digitov : 40000

- analógový riadok : 21 segmentov

- napájanie : 6 x AAA 1.5 V batérie

- istenie rozsahu 10A poistkou FF 10A H / 1000V (10 x 38mm)

- istenie rozsahu mA / uA poistkou FF 800mA H / 1000V (6 x 32mm)

- rozmery prístroja : 206 x 95 x 53 mm

- hmotnosť : cca 500 g (vrátane batérií)

- pracovná teplota : 0 °C až 40 °C

- pracovná relatívna vlhkosť pri 0 °C až 30 °C menej alebo rovné 75%, pri 30 °C až 40 °C menej alebo rovné 50%

- skladovacia teplota : - 10 °C až 50 °C

- prístroj plní štandardy :

     cETLus, CAT III 1000V, CAT IV 600V, dvojitá izolácia, ochrana proti preťaženiu napätím väčším ako 1000V

     EN 61326-1: 2013; EN 61326-2-2: 2013

     EN 61010-1: 2010; EN 61010-2-030: 2010; EN 61010-2-033: 2012

     Vyhovuje normám UL STD .: 61010-1, 61010-2-030

     Certifikované podľa CSA STD. C22.2 č. 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-033

- výrobca : UNI-TREND

-

Obsah balenia :

- multimeter UT171E s úložným obalom

- batérie 6 x AAA 1.5 V

- poistka F1 : 6 x 32 mm FF 800 mA H 1000 V (6 x 32mm) - v prístroji

- poistka F2 : 6 x 25 mm FF 10 A H 1000 V (10 x 38mm) - v prístroji

- kábel USB s opto-el. prevodníkom a CD so softvérom

- testovacie káble s hrotmi v kategórii CAT III 1000V, CAT IV 600V

- návod na použitie česky, slovenský a anglicky

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!